Przejdź do głównej zawartości

Kluby Obywatelskie – mądra i potrzebna inicjatywa PO

Dzisiaj w Krakowie odbyła się debata inaugurująca działalność Klubów Obywatelskich. W trwającej dwie godziny dyskusji wzięli udział Jerzy Hausner i Tadeusz Pieronek. Moderatorem rozmowy był zaś Witold Bereś.

Kluby Obywatelskie to pomysł przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Chodzi o to, aby w całej Polsce powstały miejsca obywatelskiej rozmowy o ważnych sprawach – tak w skali lokalnej, jak też ogólnopolskiej.

Cieszę się, że Platforma Obywatelska nareszcie buduje swoje zaplecze w społeczeństwie obywatelskim. Poważny projekt polityczny nie może być tylko partią polityczną i zapleczem eksperckim w ramach Instytutu Obywatelskiego. Potrzebna jest codzienna rozmowa polityków szczebla krajowego i samorządowego z tak zwanymi zwykłymi ludźmi. Potrzebne są rozmowy autorytetów w różnych dziedzinach z przeciętnymi zjadaczami chleba. Dobrze, że projekt ten wystartował już dziś. Jest czas na to, by do wyborów prezydenckich Kluby Obywatelskie były dość mocno zbudowane w wielu miejscach naszego kraju – na szczeblu wojewódzkim, ale też powiatowym.

Jednym z głównych błędów Platformy Obywatelskiej w ciągu ośmiu lat rządzenia krajem była nie umiejętność tłumaczenia ludziom, co rząd robi i dlaczego. Uczciwa rozmowa z pominięciem tradycyjnych mediów jest potrzebna z każdym dniem coraz bardziej, ponieważ z każdym dniem coraz niższy jest poziom intelektualny dziennikarzy. Oni sami redukują się do roli uchwytów na mikrofony.

Trzeba też pobudzić aktywność w dotkniętej w ostatnich latach atrofią młodzieżówce Platformy Obywatelskiej – Młodych Demokratach. Będę z uwagą i życzliwością obserwował rozwój tego projektu. Tutaj link do strony internetowej.

Komentarze